Belastingaangifte

Belastingaangifte

Als particulier moet u belasting betalen. Voordat het zo ver is moet u vaak aangifte doen. Op basis van de belastingaangifte bepaalt de belastingwetgeving hoeveel belasting u moet betalen. Een Omnius fiscalist kan uw belastingaangifte verzorgen. Zo weet u zeker dat uw aangifte juist wordt ingediend en optimaal gebruik maakt van vrijstellingen en aftrekmogelijkheden.

Complexe belastingwetgeving

De belastingwetgeving is zeer moeilijk te doorgronden en bevat talloze vrijstellingen en aftrekposten waar u gebruik van kunt maken. De inzet van een fiscalist voor uw belastingaangifte bespaart u dan ook vaak geld. Een fiscalist is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal vlak en kan uw situatie optimaal vertalen in een aangifte en gebruik maken van alle vrijstellingen en aftrekposten.

De rol van Omnius

Een Omnius fiscalist biedt u de nodige fiscale ondersteuning en adviseert over alle aspecten van het belastingrecht. Samen met u bepaalt uw fiscalist de juiste aanpak en zoekt de best mogelijke oplossing voor uw fiscale vraagstuk. Op die manier betaalt u nooit meer belasting dan u werkelijk verplicht bent.

Belastingaangifte particulieren

Vanaf € 100,00

Iedere particulier die in Nederland inkomen of vermogen heeft, is wettelijk verplicht daar jaarlijks aangifte van te doen voor de inkomstenbelasting. Dat geldt ook als u in Nederland woont, maar in het buitenland van inkomen of vermogen geniet, of als u in het buitenland woont en in Nederland bepaalde inkomens- en vermogensbestanddelen heeft. Voor de een is het invullen van belastingformulieren een eenvoudige handeling, voor de ander is het een moeilijke bevalling.

Neem gerust contact op voor een kosteloze intake


Er zijn een behoorlijk aantal situaties of omstandigheden die een aangifte complex kunnen maken wanneer u niet dagelijks met fiscale zaken bezig bent. Omnius fiscalisten verzorgt zowel eenvoudige als complexe belastingaangiftes voor particulieren. Laat uw aangifte daarom gerust uitwerken door een Omnius fiscalist. Zo weet u zeker dat uw aangifte juist wordt ingediend en optimaal gebruik maakt van vrijstellingen en aftrekmogelijkheden.

De belastingwetgeving is zeer moeilijk te doorgronden en bevat talloze vrijstellingen en aftrekposten waar u gebruik van kunt maken. De inzet van een fiscalist voor uw belastingaangifte bespaart u dan ook vaak geld. Een fiscalist is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal vlak en kan uw situatie optimaal vertalen in een aangifte en gebruik maken van alle vrijstellingen en aftrekposten.

Belasting

Wanneer betaal ik belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM)?

BPM moet betaald worden wanneer u een personenauto, motor, kampeerauto, of bestelauto in het Nederlandse kentekenregister laat registreren.

Kan de fiscus mij of mijn onderneming een boete opleggen?

De fiscus kan u en/of uw onderneming een boete opleggen. Meestal wordt een boete opgelegd vanwege een onjuiste, onvolledige of niet-tijdige belastingaangifte. Een boete is of een verzuimboete of een vergrijpboete. Een verzuimboete krijgt u opgelegd vanwege een lichte fout, bijvoorbeeld een te late indiening van uw aangifte. Een vergrijpboete krijgt u wanneer u op grond van grove schuld of erger een onjuiste aangifte heeft gedaan en u te weinig belasting heeft betaald.

De hoogte van de boete hangt af van het verwijt dat u of uw onderneming gemaakt kan worden. De boetes kunnen in elk geval hoog zijn en vaak is het aan te raden advies in te winnen van een specialist op het gebied van het belastingrecht. Een Omnius belastingspecialist helpt u graag.

Heb ik een fiscaal partnerschap?

Of u een fiscaal partnerschap heeft, hangt af van uw situatie. Wanneer u bent getrouwd, of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan bent u automatisch fiscaal partner van uw echtgenoot. Ook ongehuwd samenwonenden zijn elkaars fiscaal partner indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente, u bent allebei meerderjarig en u hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 • U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente en u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • U hebt samen een kind.
  • 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
  • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • U bent samen eigenaar van een eigen woning.
Wat is het fiscaal partnerschap?

Het fiscaal partnerschap houdt in dat echtgenoten, samenwonenden (partners) of huisgenoten voor zelf bepaalde inkomsten en aftrekposten mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Men kan op die manier een verdeling maken die het meest fiscaal gunstig is voor de partners.

Is een VAR verplicht?

Nee, freelancers zijn niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kan een opdrachtgever erom vragen. Als u een VAR hebt gekregen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken. U mag per opdrachtgever besluiten of u deze wil gebruiken. Als u hem gebruikt, dan moeten de werkzaamheden die op de VAR zijn beschreven, overeenkomen met de werkzaamheden die u voor deze opdrachtgever verricht.

Kan ik gebruik maken van de kleineondernemersregeling?

Als u per jaar minder dan € 1.883 btw moet betalen, dan komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. Er zijn 4 voorwaarden aan de kleineondernemersregeling:

 • U bent een natuurlijk persoon of u werkt vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap.
 • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.
 • U betaalt na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw in 1 jaar.
 • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

U berekent de definitieve vermindering aan het eind van een jaar. U kunt ook een schatting maken en per kwartaal uw vermindering in uw btw-aangifte aftrekken.

Wat is de oudedagsreserve?

Als ondernemer mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een boekhoudkundige reservering van een deel van de winst. Dat levert u op korte termijn een belastingvoordeel op. Als u uw bedrijf bijvoorbeeld stopt, moet u over het gereserveerde bedrag nog wel belasting betalen.

Welke rechten en plichten heb ik als belastingbetaler bij de Belastingdienst?

Uw rechten als belastingbetaler worden in de wet beschermd. Zo kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van de Belastingdienst of in beroep gaan. Als belastingbetaler heeft u ook een aantal plichten. U moet bijvoorbeeld op tijd uw belastingaangifte doen en deze volledig en juist invullen.

Rechten belastingbetaler

Als belastingplichtige heeft u deze rechten:

 • U mag een adviseur uw belangen laten behartigen.
 • U heeft recht op uitleg als van uw aangifte wordt afgeweken.
 • U kunt bezwaar maken of in beroep gaan.
 • U heeft recht op geheimhouding van uw fiscale gegevens. Dit betekent dat bijvoorbeeld de Belastingdienst deze gegevens alleen mag gebruiken voor het uitvoeren van de belastingwet.

Plichten belastingbetaler

Om de taak van het heffen en innen van de belastingen in Nederland goed te kunnen uitvoeren, legt de Belastingdienst u de volgende verplichtingen op:

 • U vult de aangifte juist, volledig en op tijd in.
 • U verstrekt gegevens als de Belastingdienst daarom vraagt.
 • U betaalt op tijd. Als u uw aanslag niet op tijd betaalt, rekent de Belastingdienst invorderingsrente.
Wat houdt de tijdelijke verruimde vrijstelling schenkbelasting in?

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een ruimere vrijstelling in de schenkbelasting. De verruiming geldt voor schenkingen voor de eigen woning.

Tot 1 oktober gold een maximale vrijstelling van € 51.407. Deze vrijstelling gold voor schenkingen voor de eigen woning van een ouder aan een kind. Het kind moest tussen de 18 en 40 jaar zijn. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een ruimere vrijstelling. Deze is nu maximaal € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning. De voorwaarden dat de schenker een ouder moet zijn en de ontvanger een kind tussen de 18 en 40 jaar, zijn daarbij vervallen.

Hoe vecht ik een verhoging van de aanslag of een bestuurlijke boete aan?

Tegen beslissingen van de belastinginspecteur kunt u een bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. De inspecteur zal met inachtneming van uw bezwaren opnieuw een beslissing moeten nemen. Dit kan in uw voordeel zijn, of de inspecteur kan bij zijn eerdere beslissing blijven. In het laatste geval kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de belastingrechter. De rechter zal oordelen of de belastinginspecteur tot de beslissing kon en mocht komen die hij heeft genomen. Een belastingspecialist staat u bij wanneer u een beslissing van de fiscus wilt aanvechten.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 – 0318 (3 cpm)
of stel uw vraag via de website.